Remiss av Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas, (Dnr. Ju2019/00175/DOM

Stefan Lagervall

13 september 2019