Remiss av Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd

Diarienummer: 2022/0759

Utbildningsdepartementet

Datum: 20 mars 2023

Ansvarig handläggare:
Tina (Chatrine) Eriksson