Remiss av departementspromemorian Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv

Diarienummer: 2022/0534

Kulturdepartementet

Datum: 18 november 2022

Ansvarig handläggare:
Daniel Johansson