Remiss av betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)

Diarienummer: 2022/0598

Utbildningsdepartementet

Datum: 24 oktober 2022

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström