Remiss av betänkandet En långsiktigsamordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Sofie Andersson

24 juni 2019