Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande. Dnr I2019/00644/TM

Lars Åström

1 oktober 2019