Remiss - förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

Diarienummer: 2022/0388

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 31 augusti 2022

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala