Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Diarienummer: 2022/0344

Finansdepartementet

Datum: 19 augusti 2022

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson