Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Diarienummer: 2021/0636

Datum: 3 december 2021

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson