Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Diarienummer: 2021/0698

Finansdepartementet

Datum: 22 januari 2022

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson