Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Diarienummer: 2021/0416

Infrastrukturdepartementet

Datum: 24 juni 2021

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund