Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)

Diarienummer: 2021/0639

Justitiedepartementet

Datum: 22 december 2021

Ansvarig handläggare:
Dan Hultgren