Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Diarienummer: 2022/0440

Socialdepartementet

Datum: 7 oktober 2022

Ansvarig handläggare:
Caroline Wieslander Blücher