Betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Diarienummer: 2021/0753

Justitiedepartementet

Datum: 8 februari 2022

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund