Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention (MLC)

Diarienummer: 2023/0139

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Datum: 2 maj 2023

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström