Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande. Dnr I2019/00644/TM 2019-10-01 EU och internationellt Lars Åström
Remittering av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) 2019-09-16 EU och internationellt Hanna Schmidt
Remiss av Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare 2019-09-06 Förvaltningspolitik Yasmine Trolle
Remiss av Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas 2019-09-13 Förvaltningspolitik Stefan Lagervall
Remiss av Sametingets rapport Samiska språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk 2019-09-17 Förvaltningspolitik Karin Lien
Remittering av betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019-19) 2019-09-20 Förvaltningspolitik Carl Durling
Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 2019-11-01 Förvaltningspolitik Karin Lien
Departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13) 2019-09-23 Arbetsmarknad och beskattning Sofie Andersson
Remiss av Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur, 2018/19:URF1 2019-09-16 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss av promemorian Fjärde järnvägspaketet 2019-10-31 Övrigt Robert Cloarec
Remiss av Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och karens, 2018/19:URF2 2019-09-16 Förvaltningspolitik Karl Pfeifer
Remiss av Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas, (Dnr. Ju2019/00175/DOM 2019-09-13 Förvaltningspolitik Stefan Lagervall
Remiss - Betänkandet skattelättnad för arbetsresor, en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor 2019-11-01 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss - F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31) 2019-10-25 Arbetsmarknad och beskattning Robert Cloarec
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag 2019-09-13 Lön och pension Roger Vilhelmsson

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se