Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24 2021-02-05 Socialförsäkring Hanna Larsson
Remiss: DS 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter 2021-03-10 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Promemoria - Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 2021-02-01 Socialförsäkring Hanna Larsson
Remiss Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet 2021-02-22 Socialförsäkring Roger Vilhelmsson
Promemorian Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2021-02-12 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Remiss av DS 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning 2021-02-26 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen 2021-03-22 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remittering av SOU 2020:81 Betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv 2021-04-19 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Remiss av betänkande En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU:74) 2021-03-16 EU och internationellt Torbjörn Eklund

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se