Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Rapport Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar 2021-09-20 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
Godemän och förvaltare - en översyn SOU 2021:36 2021-10-08 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål 2021-09-30 Förvaltningspolitik Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se