Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 2019-11-01 Förvaltningspolitik Karin Lien
Remiss av promemorian Fjärde järnvägspaketet 2019-10-31 Övrigt Robert Cloarec
Remiss - Betänkandet skattelättnad för arbetsresor, en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor 2019-11-01 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken, SOU 2019:23 2019-11-29 Förvaltningspolitik Karin Åslund
Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-11-05 EU och internationellt Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se