Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur 2020-12-30 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Remiss- Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) 2020-06-16 Arbetsmarknad och beskattning Sofie Andersson
Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg 2020-06-12 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker 2020-06-24 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet 2020-09-01 Utbildning och forskning Sofie Andersson
Promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag 2020-06-10 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020-08-18 Socialförsäkring Hanna Larsson
En tydligare reglering av ansvaret för att hantera oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet 2020-09-01 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss av utskottspromemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter 2020-09-03 Förvaltningspolitik Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se