Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av SOU 2022:47 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö 2022-12-09 Förvaltningspolitik Tarja Nevala
Remiss av SOU 2022:45 Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus 2022-12-09 Förvaltningspolitik Tarja Nevala
Remiss av Skatteverkets promemoria Lönegaranti 2022-12-09 Förvaltningspolitik Emil Lindström
Remiss av Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar 2023-01-02 Förvaltningspolitik Patrik Havermann
Remiss av Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning 2022-12-14 Förvaltningspolitik Carl Durling
Remiss av promemorian Trygghet för EU-åklagare i Sverige 2022-12-12 Förvaltningspolitik Jenny Lindmark

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på telefon 08-700 13 15 eller 070-287 31 27.

Du kan också skicka e-post