Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av betänkandet En långsiktigsamordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 2019-06-24 Utbildning och forskning Sofie Andersson
Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk 2019-06-17 Förvaltningspolitik Karin Lien
Remiss Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 2019:13) Världens utmaning - världens möjlighet 2019-07-01 EU och internationellt Roger Vilhelmsson
Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning 2019-06-17 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss Utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade 2019-08-13 Förvaltningspolitik Anders Stålsby

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se