Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss - Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 2019-05-03 Lön och pension Matilda Nyström Arnek
Remiss - Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer 2019-05-13 EU och internationellt Robert Cloarec
Remiss av betänkandet En långsiktigsamordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 2019-06-24 Utbildning och forskning Sofie Andersson
Slutbetänkandet stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10) 2019-05-06 Arbetsmarknad och beskattning Robert Cloarec
Remiss av promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter 2019-05-22 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss av promemorian Förslag om dataskydds-bestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2019-05-07 Utbildning och forskning Tina Norelius
Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) 2019-05-20 Förvaltningspolitik Carl Durling
SOU 2019:2, Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum 2019-04-12 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk 2019-06-17 Förvaltningspolitik Karin Lien

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se