Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-11-02 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster 2018-10-31 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Tillitsdelegationens betänkanden – Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 2018-10-31 Förvaltningspolitik Annina Kuylenstierna
F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 2018-11-15 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Skatteregler för tjänstepensionsföretag 2018-10-26 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet, Ds 2018:37 2018-12-03 Utbildning och forskning Hanna Wallinder
Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) 2019-02-01 Arbetsmarknad och beskattning Elin Hallström
Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 2018-12-03 Utbildning och forskning Roger Vilhelmsson

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se