Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer 2018-03-08 Förvaltningspolitik Inger Vilavan
Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) 2018-03-07 Förvaltningspolitik Caroline Wieslander Blücher
Remiss av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-27 Förvaltningspolitik Karl Pfeifer
Remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) 2018-04-23 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remittering av betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan 2018-02-28 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) 2018-04-05 Förvaltningspolitik Carl Durling
Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) 2018-04-30 Utbildning och forskning Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se