Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Förslag till föreskrifter om Smittrisker 2018-01-05 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 2017-12-15 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Förslag till föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning 2018-01-08 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter 2018-02-04 Förvaltningspolitik Tarja Nevala
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-09 EU och internationellt Hanna Schmidt
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-09 EU och internationellt Hanna Schmidt
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) 2018-02-12 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
ILOs rekommendation nr 205 Employment and decent work for peace and resilience 2018-01-12 EU och internationellt Torbjörn Eklund
Remittering av betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80) 2018-02-20 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Promemorian Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningar 2018-02-23 Förvaltningspolitik Sofie Arroy
Promemorian En jämnare utveckling av arbetskostnads-index i pris- och löneomräkningen 2018-01-12 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se