Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-27 Utbildning och forskning Karin Lien
Remiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen 2017-10-31 Utbildning och forskning Maria Wennerström
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) 2017-11-10 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 2017-10-13 Socialförsäkring Hanna Larsson
Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2017-11-16 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Remiss om promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) 2017-11-22 Förvaltningspolitik Karin Lien
Remittering av betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning 2017-11-06 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68) 2017-12-12 EU och internationellt Hedda Mann
Förslag till föreskrifter om Smittrisker 2018-01-05 Arbetsmiljö,Förvaltningspolitik Tarja Nevala
Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård 2017-11-24 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 2017-12-15 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) 2017-12-01 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017-12-01 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Remittering av betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning 2017-11-24 Förvaltningspolitik Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se