Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-14 Förvaltningspolitik Sigrid Windahl
SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand 2020-02-24 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem 2020-02-14 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Betänkandet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18 2020-03-10 Utbildning och forskning Karin Åslund
Remiss Ds 2019:26 Säkerhetsprövning av domare 2020-03-12 Förvaltningspolitik Cecilia Bergman
Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 2020-04-16 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
Remiss Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) 2020-02-07 Arbetsmarknad och beskattning Sofie Andersson
Remiss Promemoria Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner 2020-04-15 Lön och pension Cecilia Bergman
Remiss av departementspro-memorian Bättre studiestöd till äldre 2020-03-17 Utbildning och forskning Sofie Andersson
Remiss- Konkursförfarandet (Ds 2019:31) 2020-04-23 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss Ds 2019:22 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri 2020-03-20 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Nedsättning av arbetsgivar-avgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) 2020-02-07 Arbetsmarknad och beskattning Sofie Andersson
Remiss - Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:juU31) 2020-02-20 Förvaltningspolitik Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se