Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22) 2017-10-02 EU och internationellt Hedda Mann
En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17 2017-09-22 Förvaltningspolitik Matilda Nyström
Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) 2017-09-15 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Departementspromemorian ”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling” 2017-09-29 Förvaltningspolitik Inger Vilavan
Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-27 Utbildning och forskning Karin Lien
Remiss av promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen 2017-10-31 Utbildning och forskning Maria Wennerström
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) 2017-11-10 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 2017-10-13 Socialförsäkring Hanna Larsson
Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2017-11-16 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) 2017-10-03 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss om promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) 2017-11-22 Förvaltningspolitik Karin Lien
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-11-30 Förvaltningspolitik Stefan Lagervall
En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-10-03 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-15 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remittering av betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning 2017-11-06 Förvaltningspolitik Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se