Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss - Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 2019-05-03 Lön och pension Matilda Nyström Arnek
Remiss - Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning 2019-03-15 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) 2019-04-18 Utbildning och forskning Torbjörn Eklund
Samspel för hälsa 2019-04-17 Arbetsmiljö och företagshälsovård Hanna Larsson
Remiss - Vägledningen Handläggning av anställningsärenden inom högskolan 2019-03-04 Förvaltningspolitik Carl Durling
Remiss - Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 2019-03-15 Förvaltningspolitik Inger Vilavan

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se