Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss: SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion 2018-09-01 Förvaltningspolitik Hanna Wallinder
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-31 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss av betänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) 2018-09-14 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2018-09-01 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande 2018-10-15 Förvaltningspolitik Hanna Wallinder
Remiss av betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-21 Förvaltningspolitik Elin Hallgren
Remiss av betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) samt Statskontorets förslag i Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna - En analys av vad det skulle kosta om Migrationsverket tar över ansvaret (Statskontoret) 2018-09-21 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 2018-08-31 Arbetsmarknad och beskattning Magnus Nilsson
Remiss Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) 2018-09-18 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning 2018-10-15 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Departementspromemoria Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26) 2018-08-21 EU och internationellt Hanna Schmidt
Remittering av betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:57) 2018-10-12 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Promemorian Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension 2018-08-31 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet 2018-08-31 Förvaltningspolitik Peter Carlsson
Remittering av Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år 2018-09-24 Förvaltningspolitik Matilda Nyström
Remiss- EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2018-09-12 Förvaltningspolitik Hanna Schmidt
Promemoria En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2018-10-12 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021-2027 2018-09-12 EU och internationellt Hanna Wallinder
Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 2018-09-12 Förvaltningspolitik Hanna Wallinder
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) 2018-09-24 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-11-02 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remittering av promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) 2018-10-15 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss av betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2018-09-30 Förvaltningspolitik Robert Cloarec

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se