Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss Utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade 2019-08-13 Förvaltningspolitik Anders Stålsby
Promemoriorna:1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna 2. Införande av en preklusionsregel 2019-08-26 Förvaltningspolitik Carl Durling
Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande. Dnr I2019/00644/TM 2019-10-01 EU och internationellt Lars Åström
Remiss Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) 2019-09-03 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remittering av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) 2019-09-16 EU och internationellt Hanna Schmidt
Remiss av Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare 2019-09-06 Förvaltningspolitik Stefan Lagervall
Remiss av Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas 2019-09-13 Förvaltningspolitik Stefan Lagervall

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se