Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-14 Förvaltningspolitik Sigrid Windahl
SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand 2020-02-24 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss: En reformerad notarieantagning 2019-12-20 Förvaltningspolitik Caroline Blücher Wieslander
Promemoria Vissa frågor om försäkring och tjänstepension 2020-01-15 Lön och pension Roger Vilhelmsson
SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem 2020-02-14 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Remiss av Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsför-säkringen vid införandet av utvecklingstid 2020-01-10 Arbetsmarknad och beskattning Sofie Andersson
Betänkandet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18 2020-03-10 Utbildning och forskning Karin Åslund

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se