Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 2020-04-16 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten, SOU 2019:43 2020-04-24 Förvaltningspolitik Annina Kuylenstierna
Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur 2020-12-30 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Remiss Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 2020-04-27 Förvaltningspolitik Jenny Lindmark
Remiss- Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost 2020-04-30 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Remiss - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 2020-05-11 Socialförsäkring Jenny Lindmark
SOU 2019:65 - Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande 2020-05-25 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib 2020-06-01 Förvaltningspolitik Karin Åslund
Remiss av delbetänkandet En anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder, 2019/20:URF1 2020-04-30 Lön och pension Matilda Nyström Arnek
Remiss Promemoria Prisomräkning av vissa statliga förvaltningskostnader 2020-05-11 Förvaltningspolitik Roger Vilhelmsson
Remiss- Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) 2020-06-16 Arbetsmarknad och beskattning Sofie Andersson
Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg 2020-06-12 Lön och pension Roger Vilhelmsson

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se