Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss: SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion 2018-09-01 Förvaltningspolitik Hanna Wallinder
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-31 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 2018-09-03 Utbildning och forskning Hanna Wallinder
Remiss av betänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) 2018-09-14 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2018-09-01 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande 2018-10-15 Förvaltningspolitik Hanna Wallinder
Remiss av betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-21 Förvaltningspolitik Elin Hallgren
Remiss av betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) samt Statskontorets förslag i Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna - En analys av vad det skulle kosta om Migrationsverket tar över ansvaret (Statskontoret) 2018-09-21 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 2018-08-31 Arbetsmarknad och beskattning Magnus Nilsson
Remiss Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) 2018-09-11 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning 2018-10-15 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Departementspromemoria Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26) 2018-08-21 EU och internationellt Hanna Schmidt

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se