Nytt från Arbetsgivarverket nummer 7 2020

I detta nummer kan du bland annat läsa om den reviderade strategin för de statliga arbetsgivarna och att Tillitsdelegationen föreslår lag om gemensam obligatorisk utbildning för alla statsanställda.