Nytt från Arbetsgivarverket nummer 3 2022

I senaste numret kan du bland annat läsa att reallönenivån för staten är oförändrad, att kvinnor har en högre löneökning än män och att personalomsättningen under pandemiåren har sjunkit. Här finns också en länk till Arbetsgivarverkets svar på Publikts debattartikel om lönekartläggningar.