Nytt från Arbetsgivarverket nummer 3 2021

I detta nummer kan du bland annat läsa om fortsatta reallöneökningar inom staten, att sjukfrånvaron i statlig sektor ökar och att det, enligt senaste arbetsmiljörapporten, finns ett behov av ett ökat fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete.