Nytt från Arbetsgivarverket nummer 11 2021

Nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, panelsamtal om tillitsbaserad styrning, aktuell lönestatistik och avgifter och skatter för 2022 är några av ämnena i årets sista nyhetsbrev.