Nytt från Arbetsgivarverket nummer 10 2021

I senaste nyhetsbrevet kan du läsa om Arbetsgivardagen där ledamöterna bland annat fick lyssna till redovisningen av den fördjupade medlemsundersökningen. Att det är verksamhetens behov som styr omfattningen av distansarbete, inte skatteregler och att Arbetsgivarverket direktsänder ett panelsamtal om tillitsbaserad ledning och styrning kan du också ta del av i nyhetsbrevet.