Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2021

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §). Uppdaterad 2 juli 2021.

Arbetsgivarverket informerar 2021

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats: 

Merkostnadstillägg och medföljandetillägg juli 2021 (pdf)

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen, för närvarande två gånger årligen, per den 1 januari respektive per den 1 juli.

Nytt: Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands

Statliga myndigheter kan ersätta utsända arbetstagare och medföljande familjemedlemmar som omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) vid covid-19-vaccinering utomlands. Beträffande skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccinering mot sjukdomen covid-19 vid vaccination utomlands se ny information på Kammarkollegiets webbplats.

Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands - Kammarkollegiet

URA-kurs i november

Nästa URA-kurs är den 2 november 2021. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Utbildning URA 2 november 2021

Myndighetsanpassad URA-kurs         

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

Mer information              

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert på utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Arbetsgivarguiden/Personal utomlands