Frågor och svar om Resor

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

Det är upp till varje myndighet att utifrån sin roll som arbetsgivare bedöma vad som är en lämplig hantering avseende såväl tjänsteresor som semesterresor. En utgångspunkt vid bedömningen är att arbetsmiljön ska vara fortsatt tillfredsställande enligt 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen samtidigt som verksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

  • FRÅGA: En arbetstagare som är på tjänsteresa kan inte komma hem på grund av coronaviruset. Vad gäller? (2020-02-27)

    SVAR: För de som är på tjänsteresa och inte kan komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen.

    "Om bortovaro i samband med förrättning förlängs på grund av omständighet som arbetstagaren inte kan råda över, anses denna längre bortovaro vara föranledd av förrättningen."

    Det innebär att inget löneavdrag ska göras och att arbetstagaren har rätt till traktamente.

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Anställning och arbetsskyldighet

Arbetstid och vila

Förebyggande arbete och uppgifter om smitta

Resor

Ersättning till riskgrupper och deras anhöriga

Statens kompetens i regionerna

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.