Frågor och svar om Korttidspermittering

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

  • FRÅGA: Kommer myndigheter att omfattas av förslaget om korttidspermittering? (2020-03-17)

    SVAR: Nej, myndigheter kommer inte att omfattas.
  • FRÅGA: Vad gäller för Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar vid korttidspermitteringar? (2020-03-23)

    SVAR: Huruvida en frivillig medlem omfattas av reglerna om korttidspermittering blir en fråga för Tillväxtverket att ta ställning till. Centrala parter har den 18 mars 2020 tecknat ett avtal om korttidsarbete och särskild kontakt kommer att tas med Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar.   

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.