Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2019

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2019 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar numme 3 2019

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen för merkostnadstillägg.

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen för närvarande två gånger årligen, per den 1 januari respektive per den 1 juli.

URA-kurs i november

Nästa URA-kurs är den 7 november 2019. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan

Myndighetsanpassad URA-kurs         

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

För mer information              

Kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.