Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2017

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2017 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar nummer 7 2017

Arbetsgivarverket informerar nummer 7 2017

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

http://www.arbetsgivarverket.se/medlem/personal-utomlands/utlandsstationering-med-ura/utlandsbelopp/

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i november

Nästa URA-kurs är den 14 november 2017. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursbeskrivning och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.