Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2018

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2018 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar nummer 11 2017

Nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar nummer 11 2017

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018 (pdf)

Arbetsgivarguiden/Personal utomlands/Utlandsstationering med URA/Utlandsbelopp

Arbetsgivarguiden/Personal utomlands

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i april och november

Nästa URA-kurs är den 19 april 2018. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats (se länkar i göna rutan nedan).

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.