Internationellt – nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2016

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2016 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar nummer 8 2016

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Utlandsbelopp

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i november

Nästa URA-kurs är den 8 november 2016. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare bland Arbetsgivarverkets medlemmar som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursbeskrivning och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Kursbeskrivning och kursanmälan

Mer information

Läs mer om utlandsstationering på Arbetsgivarverkets webbplats:

Utlandsstationering med URA

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.