Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2017

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2017 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar nummer 13 2016

Arbetsgivarverket informerar nummer 13 2016Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

http://www.arbetsgivarverket.se/medlem/personal-utomlands/utlandsstationering-med-ura/utlandsbelopp/

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i april

Nästa URA-kurs är den 27 april 2017. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats (se länk nedan).

http://www.arbetsgivarverket.se/kalender/oppen-utbildning/ura---villkor-vid-olika-former-av-utlandsuppdrag4/

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.

Medlem/Personal utomlands/Utlandsstationering med URA