Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2016

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2016 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Arbetsgivarverket informerar, nummer 11 2015

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Utlandsstationering med URA > Utlandsbelopp/

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i april

Nästa URA-kurs är den 26 april 2016. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har, eller kommer att ha personal utomlands. Kursbeskrivning och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

Mer information

Läs mer om utlandsstationering på våra webbsidor 

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Dan Hultgren, rådgivare och expert utlandsvillkor, telefon 08-700 14 07.