Priser för NoR-klockorna

Den här informationen handlar om priserna för NoR-klockorna och riktar sig till dig som är inköpsansvarig eller liknande på en statlig myndighet.

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 20 2009

Arbetsgivarverket har fått information om att leverantören för NoR-klockorna, Swatch Group Nordic AB/Tissot, har gått ut med information om förändrade priser som de skickar till er beställare i och med begäran om orderbekräftelse.

Inköpspriserna enligt avtalet, det vill säga vad ni som myndighet betalar för klockorna har inte förändrats. Priserna är fasta till och med juli 2010. De priser som finns på vår webbplats är de som gäller vid beställning, det vill säga 3 200 kr för herruren och 2 460 kr för damuren, exklusive moms. Leverantören får inte debitera ett högre pris.

Vad gäller informationen som Swatch Group Nordic AB har lämnat om att mottagarna kommer att förmånsbeskattas för utmärkelserna är Arbetsgivarverkets bedömning att värdet på klockorna med god marginal understiger gränsen för förmånsbeskattning (10 000 kr). Detta är bland annat baserat på en värdering som vi har låtit göra hos en oberoende värderare.

Eftersom det bara är Skatteverket som formellt kan bedöma om en utmärkelse från arbetsgivaren ska beskattas av mottagaren har vi initierat en dialog med Skatteverket. Vi återkommer när vi har mer information gällande Skatteverkets syn på saken.

Leverantören är medveten om att det är inköpspriserna enligt avtalet som gäller och vi har uppmanat dem att omedelbart upphöra med att ge er den felaktiga och vilseledande informationen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta förvaltningsjurist Emma Bergelin, telefon 08-700 13 51.