Internationellt: nya belopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg i URA från 2010

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg gäller från 1 januari 2010 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 22 2009

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i april

Arbetsgivarverket håller regelbundet kurser i URA. Nästa URA-kurs är den 14 april 2010. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal utomlands. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats (se länk nedan).

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder också anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Agneta Leijonhufvud, utlandsexpert, telefon 08-700 13 42.