Internationella uppdrag: nya belopp för grundtillägg från 1 januari 2009

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt grundtillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. De nya beloppen gäller utlandstjänstgöring som börjat senast den 31 december 2006.

Arbetsgivarverket informerar nummer 2 2009

Observera att denna information endast gäller utlandstjänstgöring som börjat senast den 31 december 2006 och URA i lydelse 2003-01-01 tillämpas.

Enligt URA (i lydelse 2003-01-01) kan arbetsgivare betala ett skattefritt grundtillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Grundtillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad. Grundtilläggen räknas normalt om två gånger per år med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Tidigare har dessa omräkningar skett per 1 mars respektive 1 september. Notera att denna omräkning sker per 1 januari 2009 och från och med samma datum gäller nya högstbelopp för grundtillägg (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) där utlandstjänstgöringen börjat senast den 31 december 2006.

Notera att både övergångsbestämmelserna för URA (i lydelse 2003-01-01) och de äldre skattebestämmelserna, upphör att gälla den 31 augusti 2009. Detta innebär att URA kontrakt som tecknats med tjänstgöringsperiod efter den 31 augusti måste omregleras. Nytt URA kontrakt tecknas med stöd av URA i lydelse 2007-10-01, som ersatt URA i lydelse 2003-01-01 och de skattebestämmelser som trädde i kraft 2007-01-01.

Belopp som gäller för medföljandetillägg och grundtillägg när utlandstjänstgöringen börjat senast den 31 december 2006

URA-avtal

URA-kurs den 24 mars

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar.

Kursinbjudan och kursanmälan

Myndighetsanpassad URA-kurs för din myndighet

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Myndighetsanpassade utbildningar

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta utlandsexpert Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 13 42.