Internationella uppdrag – omräkning av merkostnadstillägg

Efter samråd i Rådet för utlandsvillkor (RU) har Arbetsgivarverket lämnat förslag till Skatteverket att fastställa nya högstbelopp för merkostnadstillägg för utlandsstationerade per den 1 april 2009.

Arbetsgivarverket informerar nummer 6 2009

Arbetsgivarverkets förslag till nya högstbelopp är beräknade på de växelkurser som gällde den sista februari. Omräkningen sker med anledning av den fortsatt försvagade svenska kronan sedan omräkningen per den 1 januari.

Skatteverket fattar beslut om de nya beloppen fredagen den 3 april. De nya beloppen kommer att publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats.

Arbetsgivarverket kommer tills vidare att kvartalsvis göra omräkningar och föreslå Skatteverket högstbelopp för merkostnadstillägg. 

Beloppen gäller utlandsavtalen URA (i lydelse 2007) och UVA.

Rådet för utlandsvillkor (RU) är ett samverkansorgan med företrädare för Arbetsgivarverket, Skatteverket, Regeringskansliet, Sida, Saco-S och OFR/S, P, O. 

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Arbetsgivarverkets enhet för utlandsvillkor, Bernt Johnsson, tel. 08-700 13 66.

www.arbetsgivarverket.se/utland