Internationella uppdrag - nya belopp för merkostnadstillägg

De nya beloppen för merkostnadstillägg gäller från 1 oktober 2009.

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 18 2009

URA (i lydelse 2007) - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och UVA - Avtal om utlandstjänstgöring

De nya beloppen för merkostnadstillägg gäller från och med 1 oktober 2009. Beloppen kommer att fastställas av Skatteverket den 28 september. Beloppen publiceras innan de beslutats för att anställningsmyndigheterna ska hinna uppdatera de merkostnadstillägg som sänkts eller höjts så att rätt belopp kan betalas ut för aktuell månad. Omräkning sker tills vidare kvartalsvis.

URA-kurs den 11 november

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar.

Myndighetsanpassad URA-kurs för din myndighet

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Arbetsgivarverkets enhet för utlandsvillkor, Agneta Leijonhufvud, tel. 08-700 13 42.

Mer information om utlandstjänstgöring för statligt anställda finns på Arbetsgivarverkets webbplats.