Internationella uppdrag - nya belopp för merkostnadstillägg och grundtillägg

De nya beloppen gäller från 1 juli 2009.

Arbetsgivarverket informerar nummer 13 2009

URA (i lydelse 2007) - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och UVA - Avtal om utlandstjänstgöring

De nya beloppen för merkostnadstillägg gäller från och med 2009-07-01. Omräkning sker tills vidare kvartalsvis.

Aktuella belopp 

URA (i lydelse 2003) - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

De nya beloppen för grundtillägg gäller från och med 2009-07-01 till och med 2009-08-31.

Aktuella belopp

Arbetsgivarverket informerar nr 4 2009: Övergångsbestämmelser för utlandsstationerade löper ut 2009-08-31

Mer information

För ytterligare infomation om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Arbetsgivarverkets enhet för utlandsvillkor, Bernt Johnsson, tel. 08-700 13 66.

Mer information om utlandstjänstgöring för statligt anställda finns på Arbetsgivarverkets webbplats.