Hur du hittar information om och avropar NOR-utmärkelser

Arbetsgivarverket ansvarar för upphandlingen av NOR-utmärkelserna medalj, guldklocka och kristallskålar enligt förordningen om ”Nit och redlighet i rikets tjänst”. Information om gällande ramavtal och avropsrutiner finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Arbetsgivarverket informerar nummer 8 2009

Den här informationen riktar sig till dig som är inköpsansvarig eller motsvarande på en statlig myndighet.

Ramavtalen för NOR-utmärkelserna finns inte längre tillgängliga på webbplatsen avropa.se eftersom upphandlingen inte lyder under statlig inköpssamordning. Information om gällande ramavtal och avropsrutiner finns nu bara på Arbetsgivarverkets webbplats:

www.arbetsgivarverket.se/nor

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta förvaltningsjurist Emma Bergelin (för frågor om upphandling av ramavtalen och avtalsfrågor), tel: 08-700 13 51 eller rådgivare Dan Hultgren (för allmänna frågor om NOR-utmärkelsen och förutsättningar för tilldelning), tel: 08-700 14 07.