Internationella uppdrag: nya belopp i URA-avtalet från 2009

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg gäller från 1 januari 2009. Observera att denna information gäller endast utlandstjänstgöring som börjat tidigast den 1 januari 2007.

Arbetsgivarverket informerar nummer 23 2008

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands i den lydelse som gäller fr.o.m. den 1 oktober 2007) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

Från och med den 1 januari 2009 gäller nya högstbelopp (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) där utlandstjänstgöringen börjat tidigast den 1 januari 2007.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:www.arbetsgivarverket.se/utlandsbelopp Klicka på länken "Belopp för medföljandetillägg och merkostnadstillägg för 2009".

Merkostnadstilläggen uppdateras en gång per år och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

URA-kurs i mars

Nästa URA-kurs är den 24 mars 2009. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Agneta Leijonhufvud, utlandsexpert, telefon 08-700 13 42 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.