Avgifter och skatter 2009

I detta ”Arbetsgivarverket informerar” redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2009 samt de avgifter och skatter som betalades 2008.

Arbetsgivarverket informerar nummer 22 2008

Statens pensionsverk (SPV) har det övergripande ansvaret för premierna i statens avtalsförsäkringar. För 2009 har SPV gjort en prognos över premiekostnaden för anställda som omfattas av pensionsavtalet PA 03 och beslutat om en preliminär avtalsförsäkringspremie för anställda som omfattas av pensionsavtalet PA-91.

En av avtalsförsäkringspremierna, sparpremien, beräknas individuellt och påverkas bland annat av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i den bifogade tabellen.

De kollektiva avtalsförsäkringspremierna riskpremien, premien för ålderspension enligt vissa övergångsbestämmelser (ÖB-premien) och premien för trygghetsavtalet (TA-premien) fastställs som en procentsats av pensionsunderlaget. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader (SLP) utgår med 24,26 procent av de belopp som betalas för sparpremien, värdesäkringspremien, riskpremien, ÖB-premien och TA-premien samt på avgifterna för individuell och kompletterande ålderspension. Premien för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-premien) fastställs i form av en fast summa.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Anna Lundgren, telefon 08-700 13 64 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.