Arbetsgivarverket tar över upphandlingen av ramavtal för NoR

Arbetsgivarverket ansvarar enligt förordningen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (NoR) för upphandlingen av de i förordningen angivna föremålen.

Upphandlingen sköttes tidigare av Försvarets materielverk (FMV) på uppdrag av Arbetsgivarverket och information om ramavtalen fanns då på www.avropa.se(öppnas i nytt fönster). Fortsättningsvis kommer Arbetsgivarverket att ta över arbetet med upphandlingarna från FMV vilket gör att gällande ramavtal, upplysningar om pågående upphandlingar och annan aktuell information numera endast finns på Arbetsgivarverkets hemsida.

Information om upphandling av guldur

Arbetsgivarverket förbereder i dagsläget upphandling av guldur. Upphandlingen planeras att vara avslutad så att nytt avtal kan tecknas i samband med att det nuvarande avtalet löper ut den 1 juli 2008. För de avropande myndigheter som avser att dela ut guldur under sommaren kan det vara lämpligt att beställa gulduren senast under juni månad för det fall att avtalstecknandet inte kan ske som planerat.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta förvaltningsjurist Emma Bergelin, telefon 08-700 1351 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.