Arbetsgivarverket samlar alla lediga statliga jobb i en söktjänst

Arbetsgivarverket har tagit ett viktigt steg i arbetet med att synliggöra staten som arbetsgivare och visa på variationen i den statliga verksamheten, när en söktjänst för alla lediga statliga jobb i dag lanserades på Arbetsgivarverkets webbplats.

Arbetsgivarverket informerar nummer 10 2008

Att öka informationen om staten som attraktiv arbetsgivare för studerande och redan yrkesverksamma är ett av de prioriterade målen i ”Utmaningar – strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010”.  Under förra året utarbetade Arbetsgivarverket en handlingsplan med kommunikationsåtgärder som kan stödja och komplettera medlemmarnas egna åtgärder för att stärka sin profil som attraktiva arbetsgivare.

Denna plan har under våren godkänts av Arbetsgivarverkets styrelse. Planen har sin tyngdpunkt på åtgärder som kan öka kunskapen hos medlemmarna om hur profilering av arbetsgivare går till. Bland annat planeras ett seminarium för medlemmarna i början av nästa år och Arbetsgivarverket ska också ge ut en egen skrift i ämnet. När det gäller övergripande kommunikationsåtgärder med Arbetsgivarverket eller den statliga sektorn som avsändare utgör den nya söktjänsten den kanske viktigaste och största satsningen.

Förutom en översikt över samtliga lediga statliga jobb går det också i söktjänsten att leta efter jobb på en enskild myndighet, i ett valfritt län, i en viss sektor eller söka efter en specifik yrkeskategori. Den som är intresserad av ett jobb och klickar på rubriken hamnar på Platsbanken hos Arbetsförmedlingen som varit med och utvecklat tjänsten. Arbetsgivarverket kommer alltså inte att administrera några ansökningar genom söktjänsten. Det går inte heller som statlig arbetsgivare anmäla lediga jobb till söktjänsten. Underlaget till databasen hämtas istället från de anmälningar om lediga jobb som sker till Arbetsförmedlingen. 

På sikt kan den nya tjänsten komma att utvecklas till en helt fristående webbplats som kan bli en viktig plattform för reportage och information om karriärmöjligheter hos Arbetsgivarverkets medlemmar.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta informationschef Lars Andrén, telefon 08-700 13 15 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.

www.arbetsgivarverket.se/statligajobb