Angående upphandlingen av guldur (NoR)

Arbetsgivarverket har genomfört öppen upphandling av guldur. Enligt planeringen skulle upphandlingen slutföras så att nytt avtal kunde tecknas i samband med att det nuvarande avtalet löper ut den 1 juli 2008.

Arbetsgivarverket informerar nummer 12 2008

Inget av de anbud som inkommit i upphandlingen uppfyller samtliga i förfrågningsunderlaget ställda skall-krav. Arbetsgivarverket planerar därför att övergå till förhandlat förfarande. Detta innebär att avtalstecknandet kommer att fördröjas något och att det under den avtalslösa perioden inte kommer att finnas något ramavtal att avropa från.

Vi arbetar för att slutföra upphandlingen så snart det är möjligt och hoppas att kunna teckna nytt avtal under juli.

Till och med den 30 juni kan ni avropa från det gamla ramavtalet. För det fall att ni måste beställa guldur under den avtalslösa perioden och inte kan invänta det nya avtalet har ni möjlighet att beställa genom att direktupphandla. Det är naturligtvis helt valfritt till vilken leverantör ni vänder er.

Vi har vidtalat leverantören för det gamla avtalet – The Swatch Group AB – och de har klockor kvar i lager. Gulduren kommer emellertid inte från och med den 1 juli att kunna beställas till samma pris som tidigare, utan priset kommer att vara högre.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta förvaltningsjurist Emma Bergelin, telefon 08-700 13 51 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.