Nya belopp i URA-avtalet fr.o.m. 2008

Internationella uppdrag – nya belopp i URA-avtalet fr.o.m. 2008.

Arbetsgivarverket informerar

Nya belopp för merkostnadstillägg från 1 januari 2008

Observera att denna information gäller endast utlandstjänstgöring som börjat tidigast den 1 januari 2007.

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands i den lydelse som gäller fr.o.m. den 1 oktober 2007) kan ar-betsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

Från och med den 1 januari 2008 gäller nya högstbelopp (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) där utlandstjänstgöringen börjat tidigast den1 januari 2007. De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets hemsida. Klicka på länken ”Belopp för medföljandetillägg och merkostnadstillägg för 2008”. Merkostnadstilläggen uppdateras en gång per år och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Mer information om URA-avtalet finner du också under länken ”Utlandstjänstgöring”.

Nästa URA-kurs den 9 april

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets hemsida under länken ”Utbildningar”.

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 1342 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.