Nya belopp i URA-avtalet fr.o.m. 2008

Internationella uppdrag – nya belopp i URA-avtalet fr.o.m. 2008.

Arbetsgivarverket informerar

Nya belopp för merkostnadstillägg från 1 januari 2008

Observera att denna information gäller endast utlandstjänstgöring som börjat tidigast den 1 januari 2007.

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands i den lydelse som gäller fr.o.m. den 1 oktober 2007) kan ar-betsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

Från och med den 1 januari 2008 gäller nya högstbelopp (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) där utlandstjänstgöringen börjat tidigast den1 januari 2007. De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se/utlandsbelopp Klicka på länken ”Belopp för medföljandetillägg och merkostnadstillägg för 2008”. Merkostnadstilläggen uppdateras en gång per år och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Mer information om URA-avtalet finner du också under länken ”Utlandstjänstgöring”.

Nästa URA-kurs den 9 april

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar. Kursinbjudan och kursanmälan finns på Arbetsgivarverkets hemsida under länken ”Utbildningar”.

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 1342 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.