Nominera till Rådet för Integrations utmärkelse 2007

Rådet för Integration i Arbetslivet tror på uppmuntran och de goda exemplens makt. För att lyfta fram integrationsarbetet på arbetsplatserna delar Rådet ut en utmärkelse för uthålligt, engagerat och framsynt integrationsarbete. Fram till och med den 1 september är det möjligt att nominera verksamheter till 2007 års utmärkelse.

Arbetsgivarverket informerar

Arbetsgivarverket vill uppmana medlemmar att nominera intressant och inspirerande integrationsarbete som pågår inom de statliga verksamheterna.

Rådets utmärkelse har delats ut sedan år 2000. Flera olika verksamheter har uppmärksammats genom åren bland annat Birka Energi AB, Nätverket Mångfald i Östergötland och Volvo Lastvagnar. Men ändå är utmärkelsen och det den står för okänd för det stora flertalet vilket Rådet nu vill försöka ändra på genom att göra en nysatsning med målet att sprida fler goda integrationsexempel som kan bidra till ökad öppenhet och likabehandling på arbetsplatserna.

Rådet kommer i år att dela ut tre utmärkelser, en för varje arbetsmarknadssektor; statlig, kommunal och privat. Det går att nominera verksamheter fram till och med den 1 september. Utmärkelsen kommer att delas ut den 22 oktober.

Rådet för Integration i Arbetslivet består av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO. Rådet har bildats för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integrationen i arbetslivet. Rådet arbetar för att motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna. Ordförandeskapet är roterande och Arbetsgivarverket står för ordförandeskapet under april – oktober 2007.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Åsa Krook, telefon 08-700 14 52 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.