Internationella uppdrag: nya belopp för grundtillägg från 1 september 2007

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt grundtillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. De nya beloppen gäller utlandstjänstgöring som börjat senast den 31 december 2006.

Arbetsgivarverket informerar

Fr.o.m. den 1 januari 2007 gäller nya skattebestämmelser, men för utlandsstationering som tillträtts före årsskiftet 2006/2007 skall äldre skattebestämmelser tillämpas.

Observera att denna information gäller endast utlandstjänstgöring som börjat senast den 31 december 2006!

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt grundtillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Grundtillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad. Från och med den 1 september 2007 gäller nya högstbelopp (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) där utlandstjänstgöringen börjat senast den 31 december 2006. Grundtilläggen räknas normalt om två gånger per år med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Nästa URA-kurs den 13 november

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar.

Myndighetsanpassad URA-kurs

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 13 42 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.