Avropsavtal för medalj (NOR) m.m.

I förordningen 1974:225, om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", finns de regler som gäller för NOR. Bestämmelserna kompletteras av råd i skriften Arbetsgivarverket publicerar nr 1 2001. Enligt förordningen skall myndigheter beställa utmärkelserna hos de leverantörer som Arbetsgivarverket bestämmer.

Arbetsgivarverket informerar

Avtal har på uppdrag av Arbetsgivarverket slutits mellan Försvarets materielverk (FMV) och leverantör av medalj. Avtalet innebär byte av leverantör, som numera är:

AB Sporrong Box 6042, 171 06 Solna Tfn 08-446 5453 alt. 446 5466 Fax 08-622 6672

Ramavtalet gäller för tiden den 1 mars 2007 – den 1 mars 2008. Närmare information om avtalsvillkoren ges på Arbetsgivarverkets medlemssida. Beställning (avrop) och produktförfrågningar sker direkt till leverantören.

Beträffande kristallskålar gäller att avtalet förlängts att gälla för avrop även under år 2007 till samma villkor. När det gäller guldur återkommer Arbetsgivarverket när besked finns om förlängning av avtalsvillkoren som i dagens läge gäller t.o.m. den 1 juli 2007.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta din rådgivare på Arbetsgivarverket.