Avgifter och skatter 2008

I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2008 samt de avgifter och skatter som betalades 2007.