”Arbetsgivarverket informerar” skickas fortsättningsvis som e-post

Nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar kommer under våren att börja distribueras via e-post som ett pdf-dokument. I samband med detta upphör distributionen av pappersvarianten av Arbetsgivarverket informerar.

Arbetsgivarverket informerar

Bakgrunden till förändringen är att Arbetsgivarverket vill förenkla distributionen och korta ned tiden som det tar att skicka ut ett färdigt nyhetsbrev. Flera medlemmar har också uttryckt önskemål om att få nyhetsbrevet i elektronisk form.


Vi hoppas därför att förändringen upplevs som positiv och att det för dig som prenumerant inte för med sig några olägenheter att nyhetsbrevet inte längre distribueras i pappersform.


För dig som är myndighetschef/motsvarande eller kontaktperson kommer den elektroniska distributionen att ske automatiskt utan att du behöver vidta någon särskild åtgärd. Du kommer automatiskt att få nyhetsbrevet till den e-postadress som finns i vårt medlemsregister.

För dig som inte är myndighetschef eller kontaktperson och som även fortsättningsvis vill prenumerera på Arbetsgivarverket informerar krävs det däremot en anmälan på vår hemsida. Anledningen är att vårt medlemsregister inte omfattar e-postadresser till samtliga nuvarande prenumeranter på nyhetsbrevet. Se hur du går till väga på nästa sida.

Observera; om du inte är myndighetschef/motsvarande eller kontaktperson, kommer det alltså inte att skickas ut något nyhetsbrev om du inte själv gör en intresseanmälan.

För att anmäla dig går du till vår hemsida arbetsgivarverket.se. Klicka på ”Arbetsgivarverket informerar” i vänstermenyn. Du får nu fram underrubriken ”Prenumerera”, se bild nedan.
Klicka på denna länk och anmäl dig genom att fylla i din e-postadress.

Förutom att nyhetsbrevet skickas till din e-postadress kommer alla utskick av Arbetsgivarverket informerar även fortsättningsvis finnas tillgängliga på vår hemsida.

Har du frågor? Kontakta Lars Andrén på e-post lars.andren@arbetsgivarverket.se.

Hälsningar Informationsenheten Arbetsgivarverket